U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Diensten

Certificering ISO 9001 / VCA / Groenkeur / CO-2 prestatieladder / MVO-prestatieladder

Opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem volgens bijvoorbeeld ISO 9001, VCA, Groenkeur, CO-2 prestatieladder en MVO-prestatieladder. Zowel voor bedrijven die starten als voor bedrijven die al gecertificeerd zijn.

Voor bedrijven die starten bestaat de begeleiding gewoonlijk uit het opzetten van een managementsysteem en vervolgens het invoeren en gereedmaken voor certificering. Aanvragen van offertes voor certificering. Indien gewenst ondersteuning bieden bij de externe audit.

Voor reeds gecertificeerde bedrijven kan de ondersteuning bestaan uit onderhoud (uitvoeren interne audits, begeleiding bij de directiebeoordeling, up-to-date houden van het handboek etc.), maar ook uit het actief verbeteren van het systeem (eenvoudiger maken bestaand systeem, doeltreffender maken verbeterprocessen, draagvlak verbeteren etc.).

Structuren en vastleggen van processen

Niet direct interesse in certificering, maar wel in het vastleggen van de bedrijfsprocessen? Ook hiermee kan Consilium Organisatie Ondersteuning u helpen. In overleg wordt vastgesteld welke processen binnen uw bedrijf vastgelegd moeten worden. Door middel van interviews met de betrokken medewerkers zullen de processen, bijvoorbeeld in stroomschema's en/of  tekstueel vastgelegd worden.

Interne audits

Om de werking van het systeem te toetsen, om mogelijke verbeteringen vast te stellen en om goed voorbereid te zijn op de externe audit worden interne audits uitgevoerd. Anton-Jan van Doornik heeft de IRCA erkende opleiding 'lead-auditor' met succes afgerond. Daarnaast wordt hij regelmatig ingeschakeld door KIWA ingeschakeld voor het uitvoeren van externe (certificerings-) audits voor ISO 9001, VCA en Groenkeur. Iedere interne audit wordt vastgelegd in een auditrapport met bevindingen, eventuele afwijkingen en mogelijke verbeteringen.

Veiligheidskundige ondersteuning (VCA vraag 1.2)

VCA-gecertificeerde bedrijven moeten zich volgens vraag 1.2 door een veiligheidskundige laten ondersteunen. Heeft u zelf geen veiligheidskundige in dienst, dan kunt u Consilium Organisatie Ondersteuning inschakelen.. Anton-Jan van Doornik is middelbaar veiligheidskundige (MVK-er), erkend door Hobeon-SKO en is ingeschreven in het register voor veiligheidskundigen. Voorbeelden van ondersteuning door een veiligheidskundige  zijn: het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), actualiseren plan van aanpak van de RI&E, onderzoek naar de basis oorzaken van een ongeval, het uitvoeren van een interne audit op het veiligheidssysteem (verplicht onderdeel VCA-norm, vraag 1.6), het uitvoeren van werkplekinspecties en het opstellen van een V&G-plan.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een verplichting vanuit de Arbowet voor ieder bedrijf met minimaal 1 medewerker. De risico's die zich in uw bedrijf voor doen worden geïnventariseerd. Tevens wordt vastgesteld welke maatregelen al genomen worden om deze risico's te beheersen. Waar nodig worden maatregelen ter verbetering in een plan van aanpak vastgelegd. Indien gewenst wordt de RI&E getoetst door een erkende arbodienst. Jaarlijks kan een update van de RI&E verzorgd worden. Voor bedrijven die een VCA-systeem hebben wordt een functiegerichte RI&E opgesteld.